Roleta te aluminit dhe dritare

Posted on Posted in Dritare, Roleta

Tetovë. Realizimi i kësaj ndërtese me DRITARE PVC, SI DHE ROLETA ALUMINI ME IZOLIM TERMIK.