Shërbimet tona

Procesi

Marrja e masave në objekt/shtëpi

Llogaritja kompjuterike / m²

Montimi i roletave në objekt / shtëpi

Shërbim plotësues

Bëjmë edhe demontimin e roletave të vjetra ekzistuese.  Punonjësit e  *Ital Rolet* , respektivisht ekipa për sanimin e defekteve teknike është në shërbimin e juaj në çdo kohë.

Së shpejti

Pasi inovacioni është kyc për sukses dhe avancim të një kompanie shumëvjecare, ne ju sjellim disa produkte të rreja edhe atë:

Dyer garazhe me motor & Perde ‘Zebra’

 

Ital Rolet – Reklamë e re

Ital Rolet – Reklamë e re

Reklama Ital Rolet

Panairi i Ndertimtarise 2016