Итал Ролет @Саем за градежништво 2017, Скопје

Posted on Leave a commentPosted in информации

Меѓународниот саем на грaдeжништвo, претставува значајна специјализирана манифестација која подразбира сестрана промоција на оваа стопанска гранка на производителите од Македонија и од странство. Саемот на градежништво 2017, ќе се  одржи […]